Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novinku: Sleva na dani „za umístění dítěte.“ Tu je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.

Sleva na dani za umístění dítěte: Kdy je možné slevu poprvé uplatnit?

Sleva na dani za umístění dítěte (blíže jsou podmínky specifikovány v § 35bb zákona o daních z příjmů) může být poprvé uplatněna za zdaňovací období 2014. Může ji uplatnit zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh, nebo správce daně v rámci daňového přiznání. Sleva na dani může být použita pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může být sleva na dani za umístění dítěte uplatněna ve zdaňovacím období jen jedním z nich.

Podmínky uplatnění slevy

Jedná se o roční slevu na dani. Maximální výše je do prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak o jiná obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků. Tyto mají vzdělávací charakter.

To vše za překpoladu, že jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů, až do výše minimální mzdy. Tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Slevu lze uplatnit i v případě umístění dítěte u osoby provozující tzv. péčovou živnost např. na základě oprávnění k živnosti vázané „péče o děti do tří let věku v denním režimu“.

Jak prokážete nárok na slevu?

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních v roce 2014.

Zdroj: Finanční správa