V životě máte jisté jen dvě věci: smrt a daně. S tím druhým vám dokážeme poradit. Zaskočila vás kontrola z daňového úřadu? Daňová legislativa se velmi rychle mění a pro laika není jednoduché sledovat neustálé změny.

Novinky v podobě kontrolního hlášení či elektronické evidenci tržeb mohou být nepříjemné i pro ostřílené podnikatele. Obraťte se na daňové poradenství Plzeň – navrhneme pro vás ideální řešení, jak platit co nejmenší daně při dodržení všech platných zákonů.

Daňové poradenství zahrnuje:

  • Komplexní daňové poradenství
  • Silniční daň
  • Plátci DPH a daň z příjmu
  • Aktuality o EET a dani z příjmu fyzických osob
  • Zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
  • Zpracování daňových přiznání ke všem typům daní
  • Komunikace s finančními úřady, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
  • Zajištění odkladu termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmu
  • Zastupování klienta při kontrolách finančními úřady, OSSZ a zdravotními pojišťovnami

KONTAKTUJTE NÁS!