Nový rok je tu a s ním i spousta novinek z daňového prostředí. Abyste si nový rok Myši užili v klidu a bez finančního úřadu v patách, investujte 5 minut vašeho času a přečtěte si třeba u kávy krátké novoroční shrnutí.

Začínáme, jak jinak, než zvyšováním

Od ledna zaplatí každá OSVČ vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění.
To je pro všechny OSVČ povinné. První splátku za leden můžete poslat zpětně nejdéle 8. února. Minimální záloha činní 2.352 .

Zvýšení nás čeká i u záloh na sociální (důchodové) pojištění. Za hlavní činnost zaplatíte 2.544 , u vedlejší 1.018 Kč. Nové zálohy platí až po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Celkem každý živnostník odvede měsíčně minimálně 4.896,- Kč plus samozřejmě daň z příjmu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje podporu v podnikání tzv. živnostenským balíčkem. Zahrnuje paušální daň pro nejmenší živnostníky s obratem do 1 milionu Kč nebo jednotné místo pro všechny formuláře pro podnikatele.
Dobrá zpráva je, že paušální výdaje procentem mají již od roku 2019 vyšší limity. Řada podnikatelů si bude moci dovolit překročit hranici obratu kolem 2 milionů Kč za rok.

Další změna se týká zvýšení příjmu do státní kasy. Zákonodárci navrhli zvýšit daň u výher z hazardních her a rezerv pojišťoven.

Nechybí ani příjemné snižování a podpora

Některé služby a zboží se v květnu přesunou ze základní sazby DPH do druhé snížené sazby DPH. Tedy z 21% na 10%. Snížení postihne:

  • vodné a stočné, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů a točeného piva, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, drobné opravy nebo úpravy obuvi, oděvů nebo jízdních kol a kadeřnické a holičské služby.

Podnikatelé, kteří exportují své zboží se připraví na důležitou změnu. Tou je dvojí prokázání dodání zboží do jiného členského státu EU.
Nově musí doložit alespoň dva důkazy potvrzující přepravu – buď dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).

EET se rozšíří na další podnikatele

Od května mají povinnost EET i ostatní podnikatelé, kteří berou hotovost. Rozšíření se týká, například, těchto služeb:

  • autoservis, pneuservis, opravy, manikúra / pedikura, kadeřnictví, masáže, výroba potravin, pořádání sportovních akcí, výroba oděvů, čištění oděvů, prodej pštrosích vajec z farem, taxi služby, zemědělství, hudební odvětví.

Zavádění EET v terénu může být pro drobné podnikatele náročné. Proto mají od května možnost využít tzv. zvláštní „offline“ režim, o kterém jsme psali v minulém článku. Ale pozor: papírovou a elektronickou evidenci tržeb nelze kombinovat. Jedná se o menší ústupek, který má pomoci nejmenším podnikatelům s tržbami okolo 100 – 200 tis za rok.

Nezapomeňte si zažádat o nový pokladní certifikát pro EET. Obnovuje se každý třetí rok. A od zavedení EET právě 3 roky uběhly. Certifikát je nezbytná součást elektronické evidence tržeb. Získáte ho pomocí aplikace.

Reportujte přeshraniční transakce

Od letoška platí pro všechny podnikatele povinnost oznámit finančnímu úřadu přeshraniční transakce, u nichž hrozí, že by mohly být vyhodnoceny jako krácení daně. Tuto povinnost za vás ale neponese váš daňový poradce.

O čem je směrnice DAC 6?

EU tak získá přehled právě o ošidných přeshraničních transakcích. Jinými slovy, zachytí optimalizaci daní, ke které se uchyluje mnoho firem.

U nás se směrnicí zabývá novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Ještě neprošla Poslaneckou sněmovnou.

Optimalizace daní není žert

Ve chvíli, kdy řešíte přeshraniční transakci, musíte od letoška vyplnit speciální formulář FÚ. Dokonce i při normálním podnikání.

Účel směrnice je zachytit podezřelé obchody. Daňový poradce vám řekne, zda obchod, na který se chystáte, spadá do kategorie přeshraniční transakce a tudíž jej musíte oznámit.

Rozhodovacím faktorem je to, zda hlavní a jediný benefit přeshraniční transakce je daňové zvýhodnění. Pokud však založením společnosti v daňovém ráji sledujete jiné přínosy, obchod hlásit nemusíte.

Správce daně prozkoumá oznámenou přeshraniční transakci a rozhodne, zda obchod vykazuje známky krácení daně. Pokud ano, může na firmu poslat kontrolu.

DAC 6 má své mouchy

V současné chvíli není zaručeno, že si řádného oznámení úřad včas všimne. A najednou máte ve firmě kontrolu.

Odborníci se shodují, že návrh novely musí dát podnikateli jistotu, že se jeho oznámení někdo okamžitě věnuje. Nedostane-li od FÚ žádnou negativní reakci, může oznámení i obchod považovat za neškodný.

Další problém je nabytí účinnosti a zpětné oznamování.
Směrnice by měla začít platit od července 2020. Lhůta pro oznámení je 30 dní od zahájení transakce. Podnikatel ale musí oznámit transakce, které začaly již po 25. červnu 2018!

V neposlední řadě mají se směrnici problém i samotní právníci a advokáti. Bojí se totiž, že budou nuceni porušovat povinnost mlčenlivosti a nahlašovat své klienty úřadu.

To by však naštěstí mělo být již ošetřeno. Českým zástupcům se podařilo do směrnice na úrovni EU vložit specifický postoj daňových poradců a advokátů. Budou si moci právo na profesní tajemství uchovat. Jinými slovy, nebudou muset žalovat na své klienty. Pouze jim poradí podat či nepodat oznámení o přeshraniční transakci.

Nazývám to erozí majetkového tajemství. V poslední době postupně ubývá tajemství ve všech sférách společnosti. Na internetu, třeba i u novinářů ve věci utajeného zdroje informací. Přitom soukromí je aspektem svobody. Čím více se vzdáváte soukromí, tím více se vzdáváte svobody.

Upozorňuje soudce Karel Šimek

A jaký je celkový výhled ekonomiky?  

Růst HDP se podle místopředsedkyně AMSP Pavly Břečkové ani v roce 2020 nezastaví.

Pravdou je, že růst HDP může zpomalit, ale to není žádná tragédie, pořád se bavíme o růstu. I kdyby pokles obratů firem činil třeba 15%, dostaneme se na úroveň roku 2015-16. A tehdy jsem si říkali, jak se naší zemi skvěle daří.

Snad jsme vás tímto shrnutí dobře naladili do nového roku a bude se vám dařit!

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.
Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.