A všichni, kterých se EET týká, by měli být v obraze. Novela zákona o evidenci tržeb č. 256/2019 Sb. přináší spuštění poslední vlny evidence tržeb od 1. 5. 2020 a možnost evidovat tržby ve zvláštním off-line režimu. Rovněž od 1. 5. 2020.

EET off-line – koho se (ne)týká?

Pro zvláštní off-line režim ETT nepotřebujete pokladní zařízení, tiskárnu ani stálé připojení k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě neplníte elektronicky ale „papírově“ prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Jak na to

Musíte zažádat o povolení evidovat tržby v tomto režimu. Žádost můžete podat od 1. 2. 2020. Povolení vydává Finanční úřad. Od května 2020 pak budete moci prostřednictvím tohoto způsobu EET evidovat vaše tržby.

Ale pozor! Evidovat tržby v off-line režimu můžete pouze tehdy, splňujete-li zákonem stanovené podmínky:

  • jste fyzická osoba nebo „zdravotnická“ právnická osoba,
  • nejste plátci DPH,
  • máte nejvýše 2 zaměstnance,
  • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Trochu se nám to komplikuje u těch zdravotnických služeb..

Abyste mohli využít zvláštní off-line režim EET ve zdravotnických službách, musíte být právnická osoba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, (to znamená, že přijímáte za své služby úhrady od zdravotní pojišťovny).

Jinými slovy, musíte být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Otázkou však zůstává, zda se výše uvedené podmínky vztahují také na poskytovatele zdravotních služeb. Pokud by tyto podmínky měly platit i pro poskytovatele zdravotních služeb, tak by z použití zvláštního režimu bylo vyloučeno poměrně zásadní množství „zdravotnických“ právnických osob.

Jak má účtenka vypadat?

Vzor papírové účtenky Finanční správa zatím oficiálně nezveřejnila.
To ale nevadí – jako podnikatelé budete moci používat pouze „úřední“ účtenky, jejichž bloky (po 100 účtenkách) získáte na Finančním úřadě.

eet účtenka

Co dalšího se nezveřejnilo

Průběh čtvrtletního podání EET ve zvláštním režimu se zatím drží pod pokličkou. Nevíme tedy, jaká bude jeho administrativní náročnost.
Víme ale, že Finanční správa bude požadovat poměrně detailní informace – např. počet tržeb uskutečněných za dané dny a jejich výši (včetně storna a oprav).

Nepostačí vám sečíst denní hotovostní tržby. Navíc budete muset vykázat počet účtenek vydaných v jednotlivých dnech. V této souvislosti jistě stojí za poznámku komentář nákladů na evidenci tržeb ve zvláštním režimu u subjektů v důvodové zprávě k novele 256/2019 Sb., která uvádí, že s ohledem na skutečnost, že papírové bločky budou distribuovány zdarma Finanční správou, budou tak náklady pro tyto subjekty prakticky nulové nebo zanedbatelné. Neoficiální znění najdete zde.

Aby těch novinek v EET nebylo málo (celkem 6)

(Shrnuto řečí daňového poradce)

1. Listopadová novela přináší opatření o dani z nabytí nemovitých věcí č.
264/2019 Sb., která se týká osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů.

2. MPSV č. 270/2019 Sb. potvrdilo redukční hranice pro účely nemocenského pojištění pro rok 2020. Jedná se o částky vycházející z údajů o průměrné mzdě.

3. Blíží se vyhlášení novely zákona o místních poplatcích, kterou podepsal prezident letos v říjnu. Novela nahrazuje původní poplatek za lázeňský nebo rekreační novým poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu (nevztahuje se na osoby, která jsou v obci přihlášené k trvalému pobytu, ani na pobyty ve věznici). Platí od 1. 1. 2020. Sazba poplatku z pobytu je pro rok 2020 max. 21 Kč na den a v dalších letech maximálně 50 Kč na den.

4. Na mimořádné schůzi 30. 10. 2019 projednávala Poslanecká sněmovna schválení daňového balíčku pro rok 2020. Obsahuje nejen zvýšení spotřební daně, ale například i zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek (např. nejběžnější poplatek ve výši 1.000 Kč by se zvýšil na 2.000 Kč).

5. Týden na to projednávala Poslanecká sněmovna další změny daňových předpisů pro rok 2020. Novela zapracovává změny předpisů EU od 1. 1. nebo od 1. 7. 2020. Vysvětlíme na příkladu:
Od Nového roku budou přepravci k prokázání přepravy zboží do jiného členského státu potřebovat více než prohlášení kupujícího o přepravě zboží do jiného členského státu. Prokázání je nutná podmínka pro osvobození prodeje osobě registrované k dani v jiném členském státě od DPH. Platí to v situaci, kdy přepravu hradí kupující.

6. Poslanecká sněmovna má dále na programu třetí čtení novely zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2020, která pro rok 2020 přinese například dílčí změny v právní úpravě rozdělování zisku.

Velmi dobrý zdroj odpovědí na vaše případné dotazy (kromě nás samých) je tento portál.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.
Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.