Podle čínského kalendáře máme letos rok Opice. Lze tedy předpokládat, že to bude pěkná taškařice… Co nám zatím přinesl rok 2016? Ve světě daní a účetnictví se toho děje dost. Tak určitě, kontrolní hlášení odstartovalo s vervou a už se také ukázalo, že ani zdaleka není bez chyb. Máme ale i pár dobrých zpráv, tak se nebojte číst dál.

Mzdy 2016 rostou jako houby po spršce

Zvýšila se minimální mzda o 700 Kč. Doposud byla 9.200 Kč, od 1. 1. 2016 činí 9.900 Kč. Tím se zákonitě zvyšuje dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus. Částka je v tomto roce 6 x 9.900, tedy 59.400 Kč . Stejně tak roste limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus, kterým je polovina minimální mzdy, tedy 4.950 Kč.

Rodiny se vesele množí

Rodiny mají nárok na slevu za umístění dítěte v mateřské školce či jiném podobném zařízení péče o děti předškolního věku. Změna ve výši slevy se týká i školek v zahraničí, dále dětských skupin a péče o dítě na základě živnostenského listu za péči podobné mateřské školce. Sleva je maximálně do výše minimální mzdy ročně za každé dítě, tedy 9.900 Kč.

Stát podporuje vznik rodiny, kterou tímto čeká daňové zvýhodnění na děti v roce 2016.

Zvýhodnění na 1. dítě: 1.117 Kč (stejné jako v roce 2015)
Zvýhodnění za 2. dítě: 1.417 Kč (o 100 Kč více oproti předchozímu roku)
Zvýhodnění za 3. a další dítě: 1.717 Kč (o 300 Kč více oproti předchozímu roku)

To znamená, že rodiny s dětmi zaplatí nižší daně. Dobré zvěsti kolují, že navýšení zvýhodnění na děti se plánuje i na rok 2017.

Lepší časy čekají i důchodce. Zvyšuje se úhrnná částka osvobozených důchodů nebo penzí na 356.400 Kč (36 x 9.900 Kč). Kdo si spoří na důchod v rámci II. pilíře, čeká ho vyplacení z uzavřených důchodových spoření a fondů. Bez povinnosti zaplatit DPH.

Zaměstnavatel přispívá zas o něco víc

Zaměstnavatel celkově platí na svého zaměstnance v roce 2016 maximálně 50.000 Kč. To je o 20.000 Kč více než v roce 2015. Jde o příspěvky na:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem
  • doplňkové penzijní spoření
  • penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění
  • soukromé životní pojištění

Kontrolní hlášení se snaží obhájit svoji existenci

Od ledna 2016 platí povinnost podávat kontrolní hlášení pro všechny plátce DPH. Psali jsme o něm v minulých článcích. Udělat to můžete pouze elektronicky a ve správném formátu. Právnické osoby ho podávají do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně.

Daňové přiznání k DPH podáte už jen elektronicky

Doposud platila podle § 101a odst. 3 zákona o DPH vyjímka, že fyzické osoby s obratem z 12 po sobě jdoucích měsíců do 6 milionů korun nemusejí podávat daňové přiznání elektronicky. Ale když už s povinným elektronickým podáním machruje kontrolní hlášení, musí ho mít najednou všichni. Nově mají tito plátci povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky. Zákon se vztahuje na všechna přiznání podaná po 1. 1. 2016. Tedy včetně přiznání za prosinec 2015.

Zdroj: Finanční správa.