Sleva na dani za umístění dítěte byla předmětem článku ze dne 15.2.2015. V červenci ale došlo ke změne v zákoně o poskytování péče o dítě v dětské skupině (dále jen „zákon o poskytování péče o dítě“). A jelikož uplatnění slevy za školkovné se úzce váže na tento zákon, je třeba počítat s jinými podmínkami.

Školkovné a jeho význam

Nejdříve si pojďme říct, co to školkovné vlastně je:

  • Školkovné jsou náklady, které platíte za vaše dítě, které chodí do školky či do podobného zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva na dani za umístění dítěte je pak finanční částka, kterou si můžete odečíst z daní. Školkovné tedy snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
  • Užitečné odkazy: formulář pro Výpočet daně a daňového zvýhodnění a příloha.

To platí pouze za určitých podmínek:

  • Musíte prokázat, že vaše dítě chodilo do školky či jiné předškolní instituce za uplynulé zdaňovací období.
  • Výdaje za školku dokládáte písemným potvrzením od školky.

Tip: Schovávejte si i faktury a daňové doklady z plateb ve školce. Bez nich máte smůlu.

Školkovné a pravidla hry

Slevu na dani za školkovné můžete uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování vždy jen za celý rok.

Pozor! Nárok na slevu má ten rodič, u kterého dítě žije v domácnosti. To platí iv případě celé rodiny, kdy slevu na dani může využít pouze jeden z rodičů. Z daní můžete odepsat pouze náklady spojené s umístěním dítěte do školky. Výdaje spojené s dopravou, různými výlety a podobně se na slevu nevztahují.

Co když mám víc dětí a všechny chodí do školky?

Zde pro jednoduchost uvedu příklad:

Mám 2 děti, obě chodí do školky. Za jedno dítě platím ve školce 1.500 Kč měsíčně. To dělá  15.000 Kč za 10 měsíců trvání školky. U obou dětí dosáhnu na plnou výši slevy (8.500 Kč). Za rok 2014 si tak mohu odečíst 17.000 Kč.

Není školka jako školka. Důležitá je definice ze zákona:

Sleva na dani za školkovné je pro vás dosažitelná pouze v případě, že vaše dítě či děti navštěvují ty “správné” školky. Podle nového znění zákona je mateřská školka definovaná jako instituce zřízená v souladu se školským zákonem nebo zákonem o poskytování péče o dítě. Jinými slovy, školka musí splňovat tyto kritéria:

  • Pravidelná docházka minimálně 6 hodin denně
  • Prostory mimo domácnost dítěte a v kolektivu dětí
  • Péče pro děti od 1 roku před zahájením povinné školní docházky
  • Zajištěné potřeby dítěte (výchova, rozvoj schopností, získávání kulturních a hygienických návyků)

Existuje vyjímka. Za školku se považují:

„Zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou – 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.“

Nezáleží na tom, zda dítě umístíte do školky státní, soukromé, firemní, lesní, nebo do jeslí.

Pozor! Vzdělávací kroužky nesplňují zákonou definici o školkách.

Orientujte se v daňovém formuláři

Sleva na dani za umístění dítěte do školky se nachází na řádku 69a ve formuláři k dani z příjmu fyzických osob. Vložte sem faktury nebo daňové doklady ze školky, ze kterých jste spočítali slevu. Tyto dokumenty OKOPÍRUJTE a KOPIE vložte do druhého daňového přiznání.

Jak je to s OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou placené paušálně, si také mohou nárokovat tuto výhodu, kterou poskytuje sleva na dani za školkovné.

Sleva na dani: Kolik si můžete odečíst?

Sleva na dani se odvíjí od základní mzdy. I zde došlo ke změně. Do listopadu 2014 se vycházelo ze základní mzdy 8.500 Kč. Od roku 2015 se minimální mzda zvýšila na 9.200 Kč. Scénáře jsou nyní 2:

  1. “Podávám daňové přiznání za rok 2014, mohu si školkovné odečíst za celý rok 2014 v maximální výši 8.500 Kč.”
  2. “Podávám daňové přiznání od března roku 2016. Mohu si odečíst až 9.200 Kč.

Suma sumárum

Pro zdaňovací období v roce 2016 se informujte, zda vaše školka (tedy školka vašeho dítěte) splňuje definici předškolního zařízení. Pro ty z vás, kteří mají rodinu a práci v Německu, brzy poradíme, jak na školkovné v Německu.

Jinak vám přejeme hodně radosti jak z vašich dětí, tak ze zmíněného zvýšení minimální mzdy a tedy i vyšší daňové úlevy.

Zdroj: http://bit.ly/1fHL3yf