Postupem času a díky moderním a lepším účetním programům se chybovost Kontrolních hlášení rapidně snižuje. KH je již běžnou součástí života podnikatelů. Přesto se občas objeví nedostatky, nejčastěji v těchto místech:

Číslo dokladu

Nejčastější problémy působí čísla dokladů u platebních a splátkových kalendářů. Došlo i k případu, kdy odběrateli a dodavateli přišla výzva na platební kalendář opakovaně. Přestože se oba účastníci shodli, že mají u dokladů shodné údaje, neustále jim chodily výzvy. Bylo zjištěno, že jde o problém systémového centra, které má na starost zpracování kontrolních hlášení, nebo správce daně, který omylem opakovaně zasílal výzvy daňovým subjektům.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Je zaměňováno s datem přijetí dokladu či s datem zaúčtování.

DIČ

Je uvedeno neplatné DIČ nebo naopak žádné.

Díkybohu za QRko

Tyto chyby mají spíše administrativní charakter, který pomáhá odstranit koncept QR faktura. Jedná se o koncept navržený Komorou daňových poradců ČR. QR kód obsahuje všechny základní údaje z hlavičky faktury:  číslo dokladu, DUZP, datum vystavení dokladu, apod.

Příjemce faktury QR kód načte rovnou do svého účetního systému. Díky tomu mu odpadnou starosti s ručním psaním faktury, sníží se možnost selhání lidského faktoru při pořizování údajů. Jde o skvělý způsob, jak zabránit chybám a výzvám při párování Kontrolního hlášení v Pardubicích.

Cizáci nám to mohou rozhodit

Jednou z chyb, ke které čas od času dojde, je faktura v cizí měně. Pro účely DPH a Kontrolního hlášení je přepočtena kurzem ČNB. V okamžiku, kdy jedna ze stran omylem zanese do KH částku v cizí měně, vyjde při párování rozdíl v částkách.

V e-shopech to drhne

Další kategorii tvoří chyby, které spíše než chyby lze nazvat záměrem. Nejde o jednání sledující daňový únik, ale jednání, které má za účelem získat jinou výhodu. Jde o nákupy přes internet, tedy v e-shopech.

Tento typ obchodů má jiná pravidla pro konečného spotřebitele a jiná pro podnikatele. Liší se délka záruky, zákonná lhůta pro vrácení zboží, ale i možnost reklamace zboží. Často se tak lze setkat s tím, že si zákazník objedná zboží na své rodné číslo a následně z něj uplatní DPH. V případě, že jde o částku nad 10 000 Kč, vzniká problém. Prodejce v domnění, že zboží prodává koncovému spotřebiteli uvede doklad do hromadného oddílu. Zákazník naopak tento doklad uvede do oddílu B2 a tudíž nemůže dojít ke spárování dokladů.

Jak řeší chyby a nedostatky správci daně?

Nejrůznějším způsobem. Dle očekávání by měli využívat zvláštního ustanovení zákona o DPH a o pochybnostech informovat dodavatele i odběratele. Zatím však správci daně preferují neformální komunikaci, kdy osloví subjekty telefonicky či e-mailem.

Rozhodně nejednají v rozporu s daňovým řádem. Vždy záleží na konkrétním případu ale i přístupu konkrétního správce daní. Někteří při administrativních chybách vyžadují velké množství informací, dokladů a také podkladů. Pak záleží na každém daňovém poplatníkovi, jak to se správcem daně vykomunikuje.

Novou povinností podnikatelů je EET, o kterém si napíšeme někdy příště. 

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.