Novela zákona o evidenci tržeb neprošla v červenci Senátem. Předlohou se teď zabývá sněmovna. Koalice disponuje dostatečným počem hlasů ke schválení, a tak novela zřejmě poputuje za prezidentem. Co všechno přináší letní vlna EET?

EET funguje i offline, DPH za služby klesá

Novela zákona o EET zavede například offline režim, dále pak odstartuje 3. a 4. vlnu. Čtvrtá vlna EET se týká všech podnikatelů, třetí jen těch menších jako jsou řemeslníci, lékaři, advokáti, taxikáři a stánkaři.

Můžeme se těšit na snížení DPH na 10% sazbu u služeb:

  • vodné a stočné,
  • stravovací služby, úklidové práce a domácí pečovatelské služby (z původních 15 %),
  • opravy oděvů, obuvi, kol a kadeřnické služby (v základní sazbě 21 %),
  • točené pivo, e-knihy a audioknihy.

Malí podnikatelé s pěněžními tržbami do 600 tisíc korun je budou moci evidovat v offline režimu pomocí papírových účtenek.

Novela začne platit za 6 měsíců po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Není něco jasné? Ptali jsme se daňových poradců

Je někde definováno, kdo se pro účely EET považuje za zaměstnance? Jde mi o tu novou vyjímku-tržby v hotovosti do 600 tis., neplátce DPH a maximálně 2 zaměstnance. Mám klienta, který má dva stálé zaměstnance a v průběhu roku si vypomáhá najímáním lidí na DoPP. A tak pátrám, zda se pro výše uvedený účel budou za zaměstnance  považovat i tito dohodáři. Děkuji. 

Pokud by se vycházelo po budoucím schválení znění z textu schváleného tisku 205, který je v Senátu, tak tam pro zjednodušený režim není ani z textu zákona ani z důvodovky jasné, jestli jde o absolutní počet zaměstnanců nebo o přepočtený stav.

To jest, zda tři lidé na úvazek 0,5 jsou víc nebo míň než dva na plný úvazek. Z textu důvodovky je zřejmé, že to mělo být ve stylu “kdo si co ve své daňové republice na své daňové chodbě a za konkrétní leštěnou klikou vyjedná.” Stačí přijít v triku s nápisem Mám rád sysly.

Představujeme tzv. Důvodovku – povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

Podle písmena b) musí poplatník podnikat nejvýše se 2 zaměstnanci v daném okamžiku. Zaměstnancem se přitom rozumí zaměstnanec podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), tedy fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodou
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Více zaměstnanců je připuštěno pouze v případě, kdy další základní pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo právní vztah založený
dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr) vznikne pouze z důvodu a po dobu náhrady za zaměstnance (jednoho ze dvou „základních“ zaměstnanců), kterému ve výkonu přidělené práce brání překážka na jeho straně, nebo který čerpá dovolenou.

Nejtypičtějším příkladem bude náhrada za zaměstnance, který čerpá rodičovskou dovolenou, nebo který je dlouhodobě nemocný.

Způsob prokazování počtu zaměstnanců není nijak specifikován. Je tak
na zaměstnavateli (poplatníkovi žádajícím o zvláštní režim), aby tuto skutečnost prokázal. Bude-li mít správce daně o relevantnosti tvrzení pochybnosti, může využít stávajících mechanismů a informací pro případné ověření poplatníkem tvrzeného počtu zaměstnanců.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.