[custom_citace text="Naše společnost již dlouho platila vysoké daně. Daňové poradenství pana Bílého nám pomohlo uspořádat naše daňové záležitosti tak, že na daních odvádíme mnohem méně." popis="vedoucí ekonomického oddělení" autor="Monika Vágnerová"]

Výsledek

Provedli jsme detailní analýzu obchodního modelu. Z ní jsme zjistili, že společnost nevyužívá všechny daňové úlevy. Po započtení všech odečitatelných položek jsme umožnili snížit základ daně o několik procent.

Zadání

Paní Vágnerová vede ekonomické oddělení středního podniku. Domluvila si konzultaci a představila nám obchodní model společnosti. Naším úkolem bylo nalézt legální formu daňové optimalizace a snížit tak daň z příjmu.

Co spolupráce přinesla

  • Snížení daně z příjmu
  • Ušetření za zaměstnance
  • Více prostředků na investice