quoteNaše společnost již dlouho platila vysoké daně. Daňové poradenství pana Bílého nám pomohlo uspořádat naše daňové záležitosti tak, že na daních odvádíme mnohem méně.quote
Monika Vágnerová
vedoucí ekonomického oddělení

Výsledek

Provedli jsme detailní analýzu obchodního modelu. Z ní jsme zjistili, že společnost nevyužívá všechny daňové úlevy. Po započtení všech odečitatelných položek jsme umožnili snížit základ daně o několik procent.

Zadání

Paní Vágnerová vede ekonomické oddělení středního podniku. Domluvila si konzultaci a představila nám obchodní model společnosti. Naším úkolem bylo nalézt legální formu daňové optimalizace a snížit tak daň z příjmu.

Co spolupráce přinesla

  • Snížení daně z příjmu
  • Ušetření za zaměstnance
  • Více prostředků na investice