quoteZačátkem roku mi byla zahájena daňová kontrola. V jejím průběhu finanční úřad našel pochybení, kterého jsem se údajně dopustil. Mé znalosti daňové legislativy nejsou dokonalé a proto jsem na pomoc přizval pana Bílého.quote
Petr Komárek

Výsledek

Využitím služby zastupování při daňové kontrole byl celý proces dotažený zdárně do konce a sankce tak byly minimální. Od té doby společnosti vedeme účetnictví a na základě plné moci ho zastupujeme před Finančním úřadem. Pan Komárek má tak více času a klidu na podnikání.

Zadání

Pan Komárek nás kontaktoval s žádostí o zastupování při daňové kontrole. Finanční úřad neuznal nákladové položky, které pan Komárek v účetnictví evidoval a požadoval doplacení daně i penále.

Co mi spolupráce přinesla

  • Klid od daňových kontrol
  • Ušetření na vzniklých sankcích
  • Žádná další pochybení