Od 1. 1. 2016 mají všichni plátci DPH v ČR povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Finanční správa si od kontrolního hlášení slibuje účinné zamezení daňových úniků, především pak tzv. kolotočových podvodů. Pomocí kontrolního hlášení získá správce daně přístup k informacím, které pomohou vystopovat riziková sdružení osob a nelegální transakce.

Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

– Finanční správa –

Kontrolní hlášení je de facto podání nového tvrzení upravené novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jde o nový druh daňového tvrzení, který vychází ze současné evidence pro účely DPH.

Pozor! Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání.

Poslušné kontrolní hlášení

Abyste mohli v noci v klidu spát, pokusíme se vám to co nejjednodušeji shrnout:

Kdy:

Úplně 1. kontrolní hlášení se podává za 1. čtvrtletí 2016, tedy leden 2016. Pro firmy je termín do 25. 2. 2016. Pro čtvrtletní plátce DPH do 25. 4. 2016.

Vaše daňové období je pro daňového správce obzvlášť zajímavé, pokud:

  • v něm přiznáváte daň na výstupu
  • v něm uplatňujete právo na odpočet daně na vstupu
  • v něm provádíte zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
  • v něm děláte příslušná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Jak:

Podání kontrolního hlášení musí být provedeno elektronickou formou. A to buď pomocí daňového portálu (jednodušší) nebo datové schránky.

Kdo:

Povinnost podávat kontrolní hlášení má úplně každý plátce DPH v ČR ať již jako tuzemský či zahraniční subjekt. V případě skupiny podává kontrolní hlášení zastupující osoba. Za společnost je to určený společník.

Co se stane, když kontrolní hlášení nepodáte? Hrozí vám sankce ve výši od 1.000 do 500.000 Kč.

Detektivka po česku

Kontrolní hlášení je nová zbraň Finančního úřadu v boji proti daňovým podvodům. Konkrétně proti tzv. karuselovým podvodům. Nevíte, co to je?

Karuselové, nebo-li kolotočové podvody fungují na základě zapojení více obchodníků na různých státních územích. Platí totiž, že dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od DPH. Daňovou povinnost má první obchodník. Ten zboží získal z jiného státu a prodává ho ve svém vlastním státě. Tento druh kriminální činnosti je nebezpečný v tom, že je velmi snadné ho neustále opakovat. Od toho kolotočové podvody. Finanční úřad  tímto způsobem přichází o nemalé částky.

Světlo na konci tunelu

Kolotočové podvody na DPH jsou v Česku, bohužel, poměrně běžnou praxí. Úřad si kontrolním hlášením dělá naděje na dopadení loupeživých podvodníků a celkovému zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně. A vy jako poctiví plátci DPH budete zproštění od pravidelného docházení na Finanční úřad.

Jde to pro vás španělská vesnice? Nemusíte se stát profesionálem přes daně. Od toho jsme tu my! Stačí nás kontaktovat a vaše hlášení proběhne v pořádku.

 

Vaše kontrolní hlášení je naše mise.

 

Chcete vědět více? Zeptejte se nás na Live-chatu.

 

Zdroj a více informací na: Finanční správa ČR.