Zákon o silniční dani hovoří jasně: Silniční daň přiznávají všichni podnikatelé, kteří auto používají k výdělečné činnosti. Tím se rozumí i využití vozidla vaším zaměstnancem ke služební cestě. Silniční daň má svá úskalí. Přečtěte si pozorně podmínky přiznání silniční daně, protože neznalost přeci nikoho neomlouvá.

Silniční daň za vaše plechové miláčky

Co je to vůbec ta silniční daň? Jasně, stručně, výstižně: Silniční daň v České republice je daň přímá majetková. Nepomohlo to? Tak ještě jednou: Silniční daň je daň za motorové vozidlo používané k výdělečné činnosti podnikately a obchodními společnostmi. Silniční daň se vztahuje i na auta vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba:

 • zapsaná v technickém průkazu auta
 • uživatel vozidla (v techničáku je zapsaná zemřelá nebo auto-nepoužívající osoba)
 • zaměstnavatel, který vyplácí cestovní výlohy zaměstnancům v případě použití osobního vozidla
 • ten, kdo auto používá jako mobilizační rezervu nebo pohotovostní zásobu
 • osoby s trvalým pobytem v zahraničí ale stálou provozovnou v ČR

Zaměstnavatel má 2 možnosti:

 1. Platit za každý měsíc, kdy se uskutečnila pracovní cesta
 2. Platit 25 Kč za každý den pracovní cesty

Silniční daň neplatíte, pokud:

 • Auto je registrované v jiném státě, ale provozujete ho v České republice
 • Auto je registrované v České republice a provozujete ho v zahraničí

Výpočet silniční daně – není auto jako auto

Auta můžeme rozdělit podle různých kritérií. Když jde o silniční daň, stačí nám rozdělení na osobní a nákladní:

 • Osobním autům se daň odvíjí od objemu motoru – udává se v cm3
 • Nákladní auta platí za počet náprav a jejich zatížení

Situace s nákladními auty na d 3,5 tuny je trochu jiná. Silniční daň za nákladní auto platíte i za období, kdy jste auto nepoužívali. Vyjímkou jsou měsíce, kdy byla odevzdaná registrační značka auta do depozita (doba po celý měsíc).

Jsem EKO a tak neplatím

Majitelé aut s ekologickými motory nemusí platit silniční daň. Naše vyspělá civilizace tímto podporuje šetrnost k přírodě. Ikdyž na druhou stranu, nárok na slevu ze silniční daně mají i majitelé nových aut, což podporuje nákup nových aut, ale ty snad jednou budou všechna ekologická.

Autíčka vysvobozená ze spárů silniční daně:

 • vozidla s méně než 4 koly ale s technickým průkazem – kategorie L1 a přípojná vozítka
 • auta diplomatů a konsulárních úřadů
 • linková osobní vnitrostátní přeprava – zde platí podmínka, že tato auta musí překonat více než 80 % kilometrů z celkových cest právě pro tento účel
 • armádní auta, auta civilní obrany, mobilizační rezervy a pohotovostní zásoby
 • jednoúčelová autíčka úklidová, značkovací, správa komunikací, speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory, auta s přidělenou zvláštní registrační značkou
 • auta na elektronický nebo hybridní pohon do 12 tun, kombinace elektromotoru a spalovacího motoru, auta jezdící na zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG), s motory jezdícími na automobilový benzín a ethanol 85 (E85)
 • siniční daň se neplatí u podnikání, kde jsou příjmy jen z pronájmu (nepodává se ani přiznání k silniční dani)

Pozor! Daňové přiznání je ale třeba vyplnit a podat i při osvobození od silniční daně, která je ve výsledku nulová.

Jak je to s náklaďáky?

Nákladní vozidla občas musí použít tzv. kombinovanou dopravu. Tím se rozumí, že během jejich cesty musí využít železniční nebo lodní dopravu k převozu nákladu. Platí zde pár podmínek ze zákona:

 • úsek cesty zprostředkované lodí či železnicí přesahuje 100km vzdušnou čarou
 • počátek a konec takové cesty musí být zároveň tvořen přepravou na pozemní komunikaci

Auto, které zajišťuje výlučně počáteční a konečnou fázi kombinované dopravy na pozemní komunikaci nemusí platit silniční daň.

Další slevy:

 • 25% sleva za 31 – 60 jízd
 • 50% sleva za 61 – 90 jízd
 • 75% sleva za 91 – 120 jízd
 • 90% sleva za více než 120 jízd v kombinované dopravě

Úpravy na autě, které změní základ daně a roční sazbu se odrazí až v příštím roce a nemají vliv na daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.

4x zálohuj a 1x plať

Daňové přiznání k silniční dani musíte podat do konce ledna každého roku. Jinak je s vámi ámen. Zálohy za daň se platí v termínech, kdy je auto používané k podnikání:

 • do 15. dubna (na leden – březen)
 • do 15. července (na duben – červen)
 • do 15. října (na červenec – září)
 • do 15. prosince (na říjen – listopad)

Zálohy můžete zaplatit na celý rok dopředu. V případě doplácení tak učiňte spolu s daňovým přiznáním do 31. 1. náledujícího roku.

Roční sazby za silniční daně stručně a přehledně

Podle Zákona o silniční dani je možné snížit sazbu u auta s mladší než 9 letou registrací k silničnímu provozu. O 25 % nižší sazba platí pro auta určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě. Naopak zvýšení sazby o 25 % se dotkne aut poprvé registrovaných do 31. 12. 1989. Dále je možné snížit sazbu za těchto podmínek:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data 1. registrace
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
 • o 25 % po dobu ještě dalších 36 kalendářních měsíců

Nárok na slevy u jednoho autíčka zaniká po 108 měsících od 1. registrace. Pokud má podnikatelské auto více majitelů, platí silniční daň společně.

Pozor: V případě, že jste auto půjčili osobě, která ho využila k podnikání (a uplatňuje na něj daňové výdaje), jste povinni jako vlastník auta zaplatit silniční daň a podat daňové přiznání.

Silniční daň osobní auta

Silniční daň osobní auta

Silniční daň - sazby nákladní auta

Silniční daň nákladní auta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové přiznání k silniční dani

K dani je v prvé řadě třeba se zaregistrovat. Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období – například za rok 2015 do 31. 1. 2016.

V případě prodlení máte 30 dní na splacení úroku, který vznikl právě tím prodlením. Formulář pro podání přiznání silniční daně získáte na finančním úřadě v kraji vašeho bydliště nebo sídla firmy. Můžete si též vybrat možnost vyřidit daňovou povinnost elektronicky.

Pozor! Každý, kdo má aktivní datovou schránku musí povinně od letoška podávat registraci k dani a daňové přiznání ELEKTRONICKY!

Kolik vás bude stát silniční daň? Zde je jeden průměrný příklad:

Auto s objemem motoru 1.500 – 2.000 cm3 stojí podnikatele 3.000 Kč za rok.

 

Starosti se silniční daní můžete přenechat nám. Stačí nás kontaktovat a my za vás vše vyřídíme.

 

Chcete vědět více? Zeptejte se nás na Live-chatu.

Zdroj tiskopisu: Finanční správa