Téma uprchlíků proniklo téměř do všech sfér veřejného života. Řeší ho vrcholní politici, náboženští představitelé se vyjadřují k hrozně islámu, konají se demonstrace, lidé diskutují a sdílejí své názory na sociálních sítích, diskusních fórech a v hospodách. Mluví o tom celá Evropa. Přinášíme vám návod, jak správně zaměstnat legální imigranty.

Napadlo ale někoho, jak to udělat, když přijde cizinec a vy ho chcete zaměstnat? Vzhledem k vývoji situace je vhodné být minimálně v obraze a v případě potřeby správně a v souladu se zákony zaměstnat někoho jiného než Čecha. V následujícím článku si řekneme o pravidlech, která platí při zaměstnávání imigrantů. Nevědomost totiž neomlouvá a pokud nepostupujete správně, hrozí vám trest.

Kdo je vlastně cizinec?

Podle definice Ministerstva vnitra ČR je “cizinec každá fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.”

Imigrant je potom člověk, který přichází do země za účelem pobytu dlouhodobého charakteru. Je důležité si uvědomit, že pokud se bavíme o možnosti zaměstnat imigranta, tak pouze a jedině takového, který je na území ČR legálně. Současná uprchlická vlna je plná ilegálních imigrantů, kteří nemají nárok na pracovní víza. Zatím si příliv legálních imigrantů, kteří u nás hledají práci, regulujeme sami.

Co na to Evropa? EU zavedla Směrnice:

  • Směrnice 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci poskytuje tzv. „modrou kartu EU.“
  • Směrnice 2014/36/EU určuje podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.
  • Směrnice 2014/66/EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Směrnice má začít platit na podzim roku 2016.

Zdroj: Přistěhovalecká politika EU

Podmínky zaměstnání imigranta

Jak jsme si již řekli, zaměstnat můžete jen legálního imigranta. Takový člověk má na území ČR platný trvalý pobyt nebo pracovní vízum. Trvalý pobyt získá až po 5 letech pobytu v ČR s platným vízem, pokud jde o přistěhovalce z jiné země než EU. Imigrant se studentským vízem to má o dalších 5 let delší (celkem tedy 10 let). Potenciální žadatel o práci musí mít tzv. pracovní povolení. Je povinné pro všechny cizince s vyjímkou občanů EU a příslušníků států Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Podmínky pro cizince vycházející ze Zákoníku práce:

  1. Vízum k pobytu za účelem zaměstnání nebo Povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.
  2. Pracovní povolení

Pracovní povolení nemusí mít ti cizinci, kteří na našem území mají trvalý pobyt. Mohou se také ucházet o všechny pracovní pozice se stejným nárokem jako čeští občané až na jednu vyjímku a tím jsou státní služby.

Vaše povinnosti jakožto zaměstnavatele:

  1. Cizince bez trvalého pobytu můžete zaměstnat jen v takové pozici, která nemůže být vzhledem k požadované kvalifikaci či nedostatku zájmu obsazena českým uchazečem
  2. Zažádat o pracovní povolení pro cizince můžete na příslušném krajském Úřadu práce nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Podrobněji v Zákoně o zaměstnanosti a Zákonu zákoníku práce.

Koho a na jak dlouho mohu zaměstnat?

Kromě výše zmíněných podmínek tu máme ještě možnosti s kartami:

Zelená karta

Jedná se o povolení k pobytu i k práci vázané na konkrétní pracovní místo. Platnost je 2 – 3 roky. Zelenou kartu mohou dostat imigranti s kvalifikací na taková místa, která nejsou dostatečně pokryta českými občany. Dále je karta omezena pouze na tyto státy: Austrálie, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina, Makedonie, USA, Srbsko a Ukrajina.

Modrá karta

Modrá karta se uděluje imigrantům s vysokoškolským vzděláním. Platnost závisí na délce pracovní smlouvy, nejvýš ale 2 roky. Současně musí být splněna podmínka příjmu v minimální výši 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy v ČR.

Plusy a mínusy legální imigrace

+ podpora ekonomického růstu státu

+ pomoc při vyrovnávání se s negativními důsledky celkového stárnutí evropské populace

kriminalita

problémy se začleňování přistěhovalců do společnosti a kulturní či náboženské rozdíly

Je těžké najít schopného imigranta? Pro imigranty z jiných zemí než EU je většinou poměrně složité získat u nás dobré pracovní místo. Nemají zde žádné kontakty a často ani vzdělání a potřebné finance.

Dalo by se říct, že narazit na vzdělaného uprchlíka s pracovním povolením je malý zázrak. A když se tak stane, jde většinou o velmi schopného, životem omláceného člověka, který si přes všechny překážky vydobil příležitost k dobrému zaměstnání.

Jeden příklad za všechny: V jedné nejmenované firmě ve Vídni nemohli jinak, než ze všech adeptů vybrat právě uprchlíka, který je velmi schopný, žije v Evropě již nějakou dobu, umí perfektně anglicky a je profesionál ve svém oboru.

Alarm: černý pasažér ve firmě!

Nový trestní zákoník by měl být bohatší o paragraf, který zaměstnávání lidí na černo v ČR hodnotí jako trestný čin. Snaha o potlačení zaměstnávání nelegálních přistěhovalců v rámci EU existuje již několik let. Potrestání se bude zřejmě týkat nejen zaměstnavatelů ale i ilegálních žadatelů o práci. Budou vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 6 měsíců. Podoba trestů pro zaměstnavatele ještě není jasná.