Seznamte se s ISPV – Informačním systémem o průměrném výdělku.
ISPV pravidelně monitoruje úrovně výdělku a pracovní doby zaměstnanců v ČR.
Spadá do programu statistických zjišťování ČSÚ.

Něco málo teorie

Představme si hlavní ukazatele ISPV.
Pro úroveň výdělku je relevantní hrubá měsíční mzda neboli plat, hodinová sazba a odpracovaná a neodpracovaná doba.

Rozlišujeme jednotlivé složky mzdy:

  • odměny,
  • příplatky,
  • náhrady.

Nezbytnou součástí ISPV je Regionální statistika ceny práce (RSCP). Informuje nás o detailních odlišnostech mzdové úrovně v krajích České republiky.

Kdo to řídí

Vše zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v čele s komisí sestavené ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CERGE EI, VŠE v Praze a dalších institucí.

To by bylo, aby v tom nebyla EU

Součástí ISPV je tzv. Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.
Toto šetření se harmonizuje s šetřením Evropské Unie pod názvem the Structure of Earnings Survey.

Jde se na věc

Teď, když už víme, o čem ISPV přibližně je, pustíme se do vyplnění.
Jako příklad poslouží obor vzdělání.

Sesbírat data o zaměstnancích můžete pomocí aplikace Výběr oboru vzdělání.
V aplikaci najdete i ostatní potřebné číselníky. Pro položku OBORVZD se kódy sbírají již od 4.čtvrtletí 2018.

Jak moc detailně musíte tyto informace vyplnit o příslušném zaměstnanci závisí na zemi studia, roku ukončení a stupni vzdělání.

Po vyplněních všech údajů vám aplikace nabídne výsledný kód.
Ten uvedete k danému zaměstnanci do položky OBORVZD.

Máte nějaké dotazy? Neváhejte a kontaktujte nás!
Podněty k dalším tipům nám pište na plzen@dane-bily.cz nebo Facebookovou stránku.