Daňové zvýhodnění za kalendářní rok 2016 bylo 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí 20 604 Kč. V daňové novele se pak počítá se zvýhodněním za rok 2017 na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. Vzhledem k tomu, že daňová novela nebyla doposud schválena, mzdové účetní v prvních výplatách uplatňují prozatím bonus podle staré úpravy.

Co je daňový bonus?

V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší, než vypočtená daň z příjmu, vznikne vám nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Zaměstnanec tak neplatí žádnou daň, naopak mu stát peníze vrátí. O daňový bonus se navyšuje měsíční čistá mzda.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Hrubý má hrubou měsíční mzdu ve výši 26 400 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. Při výpočtu mzdy za leden, tedy v únorové výplatě, uplatní mzdová účetní daňové zvýhodnění ve výši 4 251 Kč (1 117 Kč + 1 417 Kč + 1 717 Kč). Protože je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vznikne panu Novému nárok na daňový bonus ve výši 1 011 Kč. Jakmile projde příslušná legislativa úspěšně legislativním procesem, tak bude při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu mzdovou účetní uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 4 751 Kč (1 117 Kč + 1 617 Kč + 2 017 Kč). Daňový bonus bude činit  1 511 Kč. Čistý měsíční příjem pana Hrubého bude vyšší o 500 Kč.

Text Před účinností novely Po účinnosti novely
Hrubá mzda 26 400 Kč 26 400 Kč
Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

35 400 Kč

(26 400 x 1,34)

35 400 Kč

(26 400 x 1,34)

Daň z příjmu 5 310 Kč

(35 400 x 15 %)

5 310 Kč

(35 400 x 15 %)

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč
Daň po slevě 3 240 Kč

(5 310 – 2 070)

3 240 Kč

(5 310 – 2 070)

Daňové zvýhodnění 4 251 Kč 4 751 Kč
Daňový bonus 1 011 Kč

(4 251 – 3 240)

1 511 Kč

(4 751 – 3 240)

V daňové novele se pak počítá s tím,  že vyšší daňové zvýhodnění bude uplatněno za celý kalendářní rok 2017. Pak by panu Hrubému vznikl za první čtyři měsíce daňový přeplatek ve výši 2000 Kč. Ten by obdržel po provedení ročního zúčtování daní zaměstnavatelem za celý rok 2017.

Kdy vzniká nárok na daňový bonus

Nárok na daňový bonus za rok 2016 měl poplatník, který měl příjem ze závislé činnosti, samostatně výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů a  z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, u poplatníka, který má příjem z nájmu, nesmí výdaje převyšovat tento příjem. Legislativní opatření na čerpání nároku na bonus by měla být platná i v  roce 2018. Maximální limit ročního bonusu je neměnný a činí 60 300 Kč.

Praktický příklad

Paní Havlíková byla po celý rok 2016 na rodičovské dovolené, ale měla současně příjem z nájmu ve výši 72 000 Kč a skutečné výdaje 12 000 Kč. Paní Černá v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka je daň z příjmu 0 Kč a paní Černé vznikne nárok na daňový bonus ve výši daňového zvýhodnění na dvě děti, tedy 30 408 Kč. Výpočet je proveden v tabulce.

Paní Černá mohla uplatnit daňové zvýhodnění, neboť neuplatňuje výdaje paušálem a současně splňuje podmínku rozhodného příjmu vyššího než 59 400 Kč za rok 2016 pro čerpání daňového bonusu. Pro splnění nároku na daňový bonus je rozhodující příjem, ne zisk.

Při stejných podmínkách v roce 2018 by však nebylo možné daňový bonus čerpat, neboť příjmy z nájmu se již nebudou započítávat do rozhodného limitu.

Text Částka
Příjem 72 000 Kč
Výdaje 12 000 Kč
Základ daně 60 000 Kč

(72 000 – 12 000)

Daň z příjmu 9 000 Kč

(60 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po slevě 0 Kč

(9 000 – 24 840, max. do nuly)

Daňové zvýhodnění na dvě děti 30 408 Kč
Daňový bonus 30 408 Kč

(30 408 – 0)

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.