Povinná elektronická komunikace je tu.

S účinností od 1. ledna 2015 zavádí Finanční správa novinku a tím je povinná elektronická komunikace. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou. Elektronická komunikace je tak pro tyto subjekty povinná.