Přepište dějiny podnikatelského prostředí v České republice! Dne 12. 6. 2015 schválila vláda návrh zákona o evidenci tržeb. Co to znamená? Řádově miliony počítačových operací denně a efektivnější výběr daní.

Ke každé hotovostní tržbě za produkt či službu bude vygenerována účtenka se speciálním kódem. Zákazník si tak pomocí webové aplikace finanční správy může ověřit příslušnou tržbu. Zároveň má Finanční úřad lepší kontrolu nad probíhajícími obchody a správně odvedenými daněmi.

Zákon představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření pro kontrolu nad českými podnikately. Spolu s tímto zákonem byl rovněž přijat návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 %. To ale neplatí pro alkoholické nápoje.

Elektronická evidence tržeb – EET

Elektronická evidence tržeb je systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou ČR.

Jak to vlastně funguje?

 1. Uskuteční se hotovostní tržba
 2. Tržba se eviduje přes internet v centrálním datovém úložišti Finanční správy
 3. Finanční správa vygeneruje unikátní kód a zašle zpět prodejci
 4. Prodejce vytiskne účtenku s unikátním kódem

Co podléhá EET?

 • Platby v hotovosti
 • Žetony
 • Kupony
 • Platby kartou
 • Stravenky
 • Šeky
 • Směnky
 • Poukázky

Co EET nepodléhá?

 • Platby převodem z účtu na účet
 • Inkasa

EET: Co když jsem off-line?

Jak název napovídá, tato evidence tržeb je elektronická a vyžaduje přípojení k internetu. Ale i na to tvůrci zákona mysleli a tak v případě dočasného výpadku internetového spojení bude existovat zjednodušená evidence v off-line režimu.

Je EET povinná?

Ano. Podnikatel musí povinně zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Obdržený unikátní kód vytiskne na účtenku a tu vydá zákazníkovi. Zákazník ovšem není povinen vystavenou účtenku přijmout.

V čem vidí zákonodárci výhody?

Zavedením elektronické evidence tržeb bude možné odhalit případné podvodné jednání podnikatele. Tam, kde systém odhalí nesrovnalosti může Finanční správa soustředit pozornost a neobtěžovat zbytečnými kontrolami poctivé podnikatele.

Snaha Finanční správy je zabránit krácení tržeb. To má negativní dopad na řádné podnikatele a všechny občany ČR, kteří platí daně. Poctiví podnikatelé tak nebudou ohroženi bankrotem z důvodu nekonkurenceschopnosti vůči těm, kteří tržby nepřiznávají a daně neplatí. Daně nebude třeba zvyšovat. Naopak, díky EET bude možné je snížit. Ušetřené peníze se budo moci investovat do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti apod.

Tak uvidíme, kam tento revoluční nápad posune hranice našich daní.

Namátková kontrola?

I to může na podnikatele čekat od uvedení zákona začátkem roku 2016. Kontrolor může provést tzv. kontrolní nákup. Po skončení kontroly může odstoupit od smlouvy, tedy nákup vrátit, pokud nedošlo k poškození zboží či realizaci služby. Kontrolu plnění zákona provádí Finanční i Celní správa.

Více informací, jak to celé funguje a koho se zákon týká najdete na webu Finanční správy.

Máte z toho hlavu v “pejru”?

Pokud máte obavy z nadcházejících změn, nic se nebojte. My jsme na integraci EET do vašeho účetnictví připraveni a rádi vám se vším poradíme.

 

Pravda a lež o EET očima Finanční správy

Bliží se Vánoce a hned po Vánocích je leden a to je měsíc, kdy původně měla začít platit EET. Ale jak už to tak s “užitečnými” věcmi bývá, celá akce EET se odkládá o 6 měsíců!

Ode dne schválení zákona o EET se v chytrých českých hlavičkách zrodila spousta pochybností a otázek. Takto si jejich obavy vykládá a zároveň vysvětluje sama Finanční správa ČR:

Lež:

 • S EET musíme poskytovat státu čím dál více údajů.
 • V očích státu jsou všichni podnikatelé předem vinní a de facto neexistuje presumpce neviny.
 • Jakmile nevydám jednu účtenku, hrozí mi 500.000 Kč pokuta či dokonce dočasné pozastavení podnikání.
 • Když si jako zákazník nevezmu účtenku, čeká mě popotahování po finančních úřadech a pokuta.
 • EET se týká všech firem a OSVČ.
 • Bez internetu nemohu pokračovat v podnikání.
 • Musím si pořídit registrační pokladnu.

Pravda:

 • Všechny údaje z účtenky (a další v rámci EET) dnes již stejně Finanční správě na podnikateli může vyžadovat. Změna je pouze v automatizaci procesu přes internet.
 • EET je zde pouze jako prevence budoucích zločinů a jako zachycení podvodníků. Tím se zlepší konkurenční podmínky všem těm poctivým podnikatelům které v ČR máme.
 • To se může stát v případě, že k nevydání účtenky dojde opakovaně či je-li zákon porušen vícekrát a dochází tak ke škodě na státní pokladně.
 • Po přezkoumání návrhu zákona o EET byl požadavek na povinné převzetí účtenky zákazníkem vymazán.
 • Víceméně to platí pro většinu, protože skoro každý inkasuje hotovostně, stravenkami, platební kartou, šeky či poukázkami (viz. výše). EET neplatí jen pro ty, kteří inkasují bezhotovostně.
 • V případě výpadku internetu máte 48h na to zaslat účtenku. Nebo celou moderní EET můžete řešit offline.
 • Postačí chytrý telefon s tiskárnou. Přístroj musí umět odeslat požadované informace do systému a vytisknout účtenku.