Nejvyšší správní soud (NSS) vynesl minulý týden přelomový verdikt, který je nadějí pro podnikatele. Klient získal zastání u daňových poradců plzeňské kanceláře Ing. Radek Bílý.

Řetězení daňových ztrát

U nejmenovaného klienta překračovala Finanční správa délku daňových kontrol. Běžně by za jeden ztrátový rok neměla daňová kontrola přesáhnout 3 roky. Správce daně ale prověřoval i 10 a více let staré daňové povinnosti.

Kontroly vedly k vysoké administrativní zátěži podnikatele a prodlužovaly kontrolní období „do nekonečna“.

O co šlo? Trocha daňové hantýrky

Soud se zabýval případem české firmy, která v letech 2008 a 2009 vykázala ztráty.
Ty v následujících zdaňovacích obdobích v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatňovala ve svých daňových přiznáních.

Spor vznikl kvůli otázce, zda ztrátový rok 2009 a s tím navázaná lhůta na kontroly finančního úřadu ovlivňuje – tedy prodlužuje – rovněž lhůtu pro kontrolu ztrátového roku 2008. Více o případu se dočtete zde.

Daňoví poradci brání podnikatele

Soud shledal jednání Finanční správy za nelegální. Celý proces povede k přehodnocení postupů FS.

Další podnikatelé, kteří se ocitli v podobné situaci, teď mají díky precedenčnímu rozhodnutí v rukách účinnou obranu proti nelegálnímu postupu FS. Daňové kontroly v řádu 5 a více let již nehrozí s odkazem na princip tzv. řetězení ztrát. Správce daně má na kontrolu 3 roky. Navíc se celkově zrychlí a zefektivní průběh daňových řízení.

V případě, že by se vám stalo něco podobného, nás neváhejte kontaktovat.
Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.