Výše slevy na evidenci tržeb je 5 000 Kč. Sleva na dani činí maximálně částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. V praxi může být sleva nižší než 5000 Kč. Slevu na evidenci tržeb je možné uplatnit pouze za zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé povinně zaevidoval tržbu. Slevu na EET mohou uplatnit pouze fyzické osoby, nikoliv právnické.

Jaký je účel slevy na EET?

Daňovou slevou na EET jsou fyzickým osobám kompenzovány vstupní náklady na zajištění technického řešení pro elektronickou evidenci tržeb. Daňovou slevu na EET je potřeba uvést do řádku 69b. Daňová sleva na EET sníží přímo vypočtenou daňovou povinnost, stejně jako základní daňová sleva na poplatníka. Vliv má pouze na výpočet daně fyzických osob, na výpočet sociálního a zdravotního pojištění vliv nemá.

Přinášíme jednotlivé příklady:

Sleva pouze na poplatníka

Podnikatel Marek Tichý dosáhne hrubého zisku za rok 2016 ve výši 800 000 Kč. Díky tomu má nárok na slevu na EET ve výši 5 000 Kč za rok 2016. Pan Tichý uplatňuje při výpočtu daně z příjmu fyzických osob pouze základní daňovou slevu na poplatníka a slevu na EET. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 bude činit 90 160 Kč (800 000 Kč x 15 %) – sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč – sleva na EET ve výši 5 000 Kč).

1. fáze

Pan Svoboda vykonává pouze samostatnou výdělečnou činnost – pohostinskou činnost. Týkala se ho  první fáze EET a již v prosinci 2016 zaevidoval poprvé příjem formou elektronické evidence tržeb. V daňovém přiznání za rok 2016 si bude moci uplatnit daňovou slevu na EET. V daňovém přiznání za rok 2017 však již slevu neuplatní, neboť sleva na EET je jednorázovou daňovou slevou, která se uplatní pouze v jednom daňovém přiznání.

2. fáze

Paní Králová (maloobchodní činnost) zaeviduje poprvé příjem formou elektronické evidence tržeb začátkem března 2017. Koncem března podá paní Králová daňové přiznání za rok 2016. V daňovém přiznání za rok 2016 však ještě slevu na EET uplatnit nemůže. Slevu na EET uplatní paní Králová až v daňovém přiznání za rok 2017.

Pouze přivýdělek

Zaměstnanec pan Veselý si přivydělává ubytovací činností. V prosinci 2016 poprvé zaevidoval příjem formou elektronické evidence tržeb. Přestože je pan Veselý zaměstnanec, tak si může v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit slevu na EET. Nárok na slevu na EET mají při splnění zákonných podmínek i zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností.

Příjem podléhající EET

Živnostnice Smutná měla hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 ve výši 200 000 Kč. V roce 2016 zaevidovala příjem podléhající EET. V daňovém přiznání za rok 2016 si může paní Smutná uplatnit slevu na EET v maximální výši 5 000 Kč.

  • 15 % ze základu daně ze samostatné výdělečné činnosti je 30 000 Kč (200 000 Kč x 15 %)
  • sleva na poplatníka činí 24 840 Kč
  • rozdíl těchto částek činí 5 160 Kč, proto je nárok na maximální daňovou slevu EET ve výši 5 000 Kč

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.