Máte-li zahraniční příjmy, je potřeba rovněž tyto příjmy danit. Na úrovni celoevropské však neexistují jednotná pravidla pro určení způsobu, jak zdanit příjem příslušníků EU, kteří žijí či pracují mimo svou zemi. Jak tedy situaci řešit?

Limit je 6 měsíců

Země, kde jste daňovým rezidentem, může zdanit veškeré vaše celosvětové příjmy jako je plat, příjmy z pronájmu nemovitostí, dávky, důchody, apod. Obecně budete bráni za rezidenta v zemi, kde se zdržujete více než 6 měsíců. V domovské zemi zůstanete daňovým rezidentem, pokud v zemích EU žijete méně než 6 měsíců v roce.

Zamezení dvojího zdanění

Česká republika má s více než 800 státy smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Zamezuje se tak dvojímu zdanění příjmů, zamezení daňovým únikům či nezdanění příjmu. Řešíte-li zamezení dvojímu zdanění příjmu, řeší se podle konkrétní smlouvy.

V zemi, kde jste daňovým rezidentem nebo kde pobíráte celý anebo většinu svého příjmu, máte právo na:

  • příslušné daňové slevy na rodinu a možnost odpočtu nákladů na péči o dítě (i když vám vznikly v jiné zemi EU)
  • veškeré dostupné odečitatelné položky úroků z hypoték. To i v případě, že dům vlastníte v v jiné zemi EU
  • podání společného daňového přiznání s manželem nebo manželkou, pokud v dané zemi lze společné daňové přiznání uplatnit

Kdy vzniká povinnost danění příjmu ze zahraničí?

Podávat přiznání k dani z příjmu v zahraničí vám vzniká ve chvíli, kdy jste daňovým rezidentem, máte bydliště v dané zemi déle než 6 měsíců. Zjistěte si tedy, zda budete v zemi daňovým rezidentem či nikoliv, jak je vysoká sazba daně a zda máte nárok na úlevy. Také si zjistěte, zda má ČR smlouvu s danou zemí o zamezení dvojího zdanění.

Jakým způsobem bude zaměstnanec zdaněn?

Zahraniční příjem nemusí vždy znamenat povinnost podání daňového přiznání. Daňové přiznání není povinen podat ten poplatník, jemuž plynou příjmy pouze ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění.

Jakým způsobem bude příjem za zaměstnance zdaněn v zahraničí závisí na místní legislativě a na konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Plátce daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob má povinnost zdaňovat příjmy, které jsou předmětem daně a přitom nejsou od daně osvobozeny, a to buď:

1. Podle ZDP v případě, že se státem zdroje příjmu neuzavřela Česká republika mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

2. Nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou uzavřela Česká republika se státem zdroje příjmu.

Kdy tedy podávat přiznání k dani příjmu závisí na tom, kde jste daňovým rezidentem a na tamní platné daňové legislativě. Pokud žijete většinu roku v ČR, přiznání k dani z příjmu podáváte do 30. března v daném kalendářním roce. Rovněž zde uvedete veškeré vaše příjmy ze zahraničí.

Poznámka: V případě, že je pracovník vyslán do zahraničí svou firmou, má povinnost danit své příjmy ve své domovské zemi i v případě, že se v zahraničí zdržuje déle než 6 měsíců. V domovské zemi máte ekonomické a rodinné vazby. Tudíž jste zde daňovým rezidentem.

 

V případě dotazů týkajících se problematiky placení daní nás neváhejte kontaktovat a my vám poradíme.