Elektronická evidence tržeb (EET) se zdá být věčným tématem našich politiků. V listopadu se její uzákonění odsunulo již potřetí. Ministr financí Andrej Babiš, který s návrhem přišel, se o jeho prosazení snaží už téměř fanaticky. Co je na pozadí jeho velké snahy o uzákonění EET?

5 důvodů, proč nechceme EET

Vzhledem k výčtu negativit kolemelektrinické evidenci tržeb je tato otázka víc než zajímavá. Jako drobní a středně velcí živnostníci spatřujeme v EET následující nevýhody:

1. Je to zbytečné

Nejenže se daně budou nadále vybírat i bez elektronické evidence tržeb, tento systém a jeho samotné zavedení zatíží podnikatele a počítačové systémy. Celý proces bude ve výsledku víc náročný než přínosný. Stávající systém kontroly a výběru daní funguje dobře. Elektronická evidence tržeb je nákladný a složitý systém.

2. Je to drahé

I bez elektronické evidence tržeb se české Finanční správě daří ročně vybírat více daní, jak prohlásil sám Ministr financí Andrej Babiš na konferenci o elektronické evidenci tržeb v březnu 2015. Celkové náklady spojené s pouhým vybudováním elektronické evidence tržeb se odhadují na více než 300 milionů Kč. Připočtěme k tomu náklady za nově přijaté zaměstnance a finanční úředníky a jsme minimálně opět na nule.

3. Je to rizikové

Vzhledem k neschopnosti úřadu MFČR zajistit dostatečné technické zázemí pro spuštění systému elektronické evidenci tržeb (6.000 počítačů) se nabízí otázka, zda je Andrej Babiš připravený transparentně a čistě naložit s přesně 317 miliony Kč. Smutná praxe nejspíš bude, že peníze zmizí někde v korupčním prostředí. Navíc je zde riziko porušování osobních údajů.

4. Je to nefunkční

Selský rozum nám říká, že když se chystáme zavést nějakou novotu, podíváme se nejprve k sousedů, kteří ji už mají. Chorvatsko EET spustilo v lednu 2013. Výběr daní se nezvýšil. Tehdejšího strůjce elektronické evidence tržeb a Ministra financí odvolali a vyloučili ze socialistické strany.

5. Je to NEFUNKČNÍ!

EET zatíží drobné podnikatele, kteří beztak pracují poctivě. Jde vlastně o změnu práva občanů odebírat (či neodebírat) účtenky. EET ji mění v zákonou povinnost. Velké ryby si najdou cestičku, jak se systému vyhnout. Navíc jsou pokuty za případné porušení zákona o EET šibeničně vysoko – až 500.000 Kč.

Je zodpovědností státu dopadnout opravdové delikventy. Neměl by tím nezatěžovat zodpovědné lidi a firmy. Andrej Babiš se chová podivně, když nechce slyšet argumenty proti EET a tvrdošíjně usiluje o jeho zavedení. Měli bychom se ptát, proč se tak chová a co ho k tomu motivuje.

Daňový expert zpochybňuje EET

Bývalý šéf Finančního úřadu, Jiří Žežulka, pochybuje, že na EET se státu vrátí zmiňovaných 17,5 miliardy korun ročně. Zde jsou jeho argumenty.