Kdy jsme povinní stát se plátcem DPH?

Stát se plátcem DPH jsme povinni, pokud překročí náš obrat 1 milion korun za 12 nebo méně jdoucích kalendářních měsíců po sobě. Plátce DPH se automaticky staneme druhý měsíc následujícím po měsíci, kdy došlo k překročení obratu. Od toho dne je potřeba plnit povinnosti plátce DPH. Zaregistrovat se musíme do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen.

Počítání obratu a další podmínky

Do obratu jsou počítány úplaty, náleží například za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v ČR. Rozhodující je den uskutečněného plnění, ne den, kdy jsme obdrželi peníze za tyto služby. Započítává se zde i uskutečněné plnění, které odběratel zaplatil později nebo nedošlo k jeho úhradě vůbec. V obchodě s použitým zbožím se započítává nejen přirážka, ale celková cena. Naopak do obratu nezahrnujeme peníze z prodeje dlouhodobého majetku a také peníze za poskytnuté plnění firmám, které mají sídlo firmy mimo ČR.

Při zakoupení nad 326 tisíc korun, přijetí služby od firmy, která nemá sídlo v ČR, umístěním reklamy na Google AdSense na vlastním webu je potřeba stát se identifikovanou osobou. Tato identifikovaná osoba je plátcem jen pro přeshraniční plnění, nemá nárok na odpočet DPH v ČR.

Kdy je možné požádat o měsíční zdaňovací období?

Zdaňovací období pro DPH je čtvrtletní nebo měsíční. Čtvrtletní je v případě, že obrat plátce za předešlých 12 měsíců nepřekročil hranici deseti milionů korun. V případě, že má plátce obrat dva miliony korun, může požádat o měsíční zdaňovací období. Tuto změnu musí oznámit finančnímu úřadu do 31.1. příslušného roku. Pokud dosáhne obrat firmy deset milionů za uplynulých 12 měsíců, automaticky má měsíční zdaňovací období.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH?

Plátcem DPH se můžeme stát dobrovolně, pro někoho to má značné výhody. Výhodou je například situace, kdy výdaje daňového subjektu převyšují výnosy, tehdy dochází k tzv. nadměrnému odpočtu daně. V celkovém součtu neodvádí subjekt peníze finančnímu úřadu, ale naopak on vrací peníze subjektu.

Stát se plátcem DPH se vyplatí těm, kdo prodávají či poskytují služby se sníženou sazbou DPH. Zde má plátce na vstupu 19 %, ale na výstupu odvádí daň ve výši 9 %. Plátci tak často vzniká nadměrný odpočet.

Stát se plátcem DPH se vyplatí, pokud chcete expandovat do zahraničí, zvýšit si prestiž firmy nebo jsou vaši zákazníci plátci DPH.

Hlavní rozdíly oproti neplátcům DPH

Nevýhodou pro plátce DPH je administrativa, kdy plátce DPH musí vystavovat daňové doklady pro odběratele, vést podvojné účetnictví a podávat pravidelně přiznání k dani z přidané hodnoty, rovněž si musí hlídat termíny, kdy je potřeba podávat daňová přiznání. Rovněž musí archivovat veškeré doklady po dobu 10 let.

Neplátce DPH naopak může vést pouze jednoduchou daňovou evidenci, daňové přiznání podává jednou ročně a doklady archivuje maximálně po dobu 5 let. Zákazníkům nemusí vystavovat daňové doklady.