Účetnictví, kontrolní hlášení a EET kontrolní hlášení
 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Zajištění účetního auditu
 • Kontrolní hlášení všech plátců DPH
 • Elektronická evidence tržeb
 • Komplexní účetní poradenství
 • Kontrola účetnictví od klienta
 • Výstupní ukazatele pro řízení společnosti
 • Zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky
 • Podklady a informace pro zahraniční investory
Daňové poradenství Vrácení daní a daňové poradenství
 • Komplexní daňové poradenství
 • Silniční daň
 • Plátci DPH a daň z příjmu
 • Zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
 • Zastupování klienta při kontrolách fin. úřady, OSSZ a zdr. pojišťovnami
 • Zpracování daňových přiznání ke všem typům daní
 • Komunikace s finančními úřady, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • Zajištění odkladu termínu pro podání daňových přiznání k dani z příjmu
Vrácení daní z Německa a Kindergeld Vrácení daní a daňové poradenství
 • Vrácení daní z příjmů z Německa
 • Vyřízení daňové třídy pro zatřídění do správné skupiny
 • Zpracování rodinných přídavků na děti
 • Vyřízení mateřské v Německu
 • Daňoví odborníci v Domažlicích +420 379 482 816
 • Vyřízení žádosti o kindergeld
Odklad daňového přiznání Odklad daňového přiznání
 • Prodloužení lhůty k podání daňového přiznání
 • Dodatečné daňové přiznání
 • Zpracování daňového přiznání na poslední chvíli
Podnikatelské poradenství Podnikatelské poradenství
 • finanční analýza hospodaření firmy
 • zpracování podnikatelských záměrů pro bankovní účely
 • zpracování podkladů a poradenství v oblasti “Programů a podpory podnikání” (PHARE, SAPPARD)
 • obecná konzultace obchodního modelu
 • poradenství v oblasti vztahů se zaměstnanci
Mzdová agenda Odklad daňového přiznání
 • Vedení mzdové agendy
 • Kalkulace mzdových nákladů
 • Poradenství v personální problematice
 • Poradenství a optimalizace v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Ekonomické poradenství Ekonomické poradenství
 • Zpracování podkladů k žádostem o úvěr či dotace
 • Spolupráce při vyúčtování dotací
 • Analýza výkazů pro získání informací a ukazatelů potřebných k řízení firmy
 • Individuální přístup při nastevní účetnictví s ohledem na řízení firmy